Вопросы абитуриентов

Опубликовано: 25 дней назад (3 декабря 2014)
Рубрика: Без рубрики
0
Голосов: 0
Правила приема в ОКУ «Белгород-Днестровский медицинское училище» в 2013 году

Провадження освітньої діяльності у ОКУ «Білгород-Дністровське медичне училище» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України - серія АВ №585848, дата отримання 12.07.2011р., термін дії ліцензії – 01.07.2016р. (ліцензія додається).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією ОКУ «Білгород-Дністровське медичне училище» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, № 1902/22214, 1903/22215.

І. Загальні положення
ОКУ «Білгород-Дністровське медичне училище» оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, напрямом підготовки «Медицина», спеціальностями «Сестринська справа», «Лікувальна справа», денною формою навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.
До ОКУ «Білгород-Дністровське медичне училище» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Прийом до ОКУ «Білгород-Дністровське медичне училище» на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.
1.3 Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано .
Гуртожиток знаходиться на території училища, представляє собою п’ятиповерхову будівлю з усіма сучасними умовами для проживання і навчання студентів.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
ОКУ «Білгород-Дністровське медичне училище» здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців
3.1. Фінансування підготовки фахівців у вищому навчальному закладі ОКУ «Білгород-Дністровське медичне училище» здійснюється:
за рахунок видатків місцевих бюджетів - за державним замовленням;
за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.
3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):
- понеділок – 9.00 – 17.00;
- вівторок – 9.00 – 17.00;
- середа – 9.00 – 17.00;
- четвер – 9.00 – 17.00;
- п’ятниця – 9.00 – 17.00;
- субота – 9.00 – 13.00;
- неділя – вихідний (крім 04.08.2013р., 11.08.2013р. – 9.00 – 12.00).
Лучшие друзья девушек это...? | Фестиваль"Фортеця"
Катюша Горб # 3 декабря 2014 в 23:23
4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання
вступники на основі освіти
повної
загальної середньої
Початок прийому заяв та документів
1 липня 2013 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад
20 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси
31 липня 2013 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань
21 – 31 липня 2013 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2013 року
другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2013 року
третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2013 року

Терміни зарахування вступників
за державним замовленням – 11 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного спеціальності – не пізніше 25 серпня
Анна Резниченко # 3 декабря 2014 в 23:23
какие документы нужно предостовлять при поступлении в ваше училище?
Катюша Горб # 4 декабря 2014 в 07:40
Аня, Аттестат, мед справку, результаты зно, ксерокопию паспорта
Анна Резниченко # 4 декабря 2014 в 08:25
Какие экзамены по ЗНО нужно сдавать для поступления на мед сестру и какой проходной бал?
Катюша Горб # 4 декабря 2014 в 10:03
украинский (124)
химия или биология (140)
Катюша Горб # 4 декабря 2014 в 20:14
Даша, 60 мест у сестёр
30 у фельдшеров
Диана Романович # 4 декабря 2014 в 20:36
Катюша, после 9 можно на фельдшера,сколь стоит контракт,есть бюджетные места,какие екзамены здавать?
Катюша Горб # 5 декабря 2014 в 10:46
Диана, Приём на базе 11 классов, контракт 5550 грн., бюджетные места есть. Нужно задавать укр. яз., химию или биологию.
Алина Помазан # 5 декабря 2014 в 14:39
Катюша, мед справка какая форма? и нужна ли справка о составе семьи?
Катюша Горб # 5 декабря 2014 в 15:30
086-о , справка не нужна
Татьяна Слобозиян # 5 декабря 2014 в 22:57
можно ли поступить по старым тестам?
или нужны тесты за 2013год
Татьяна Слобозиян # 6 декабря 2014 в 02:32
Катюша, скажи пожалуйста,дополнительно ничего сдавать не придется???
Карина Сидоренко # 6 декабря 2014 в 10:24
скажите а ЗНО обязательно нужно,что бы к вам поступить?
Катюша Горб # 6 декабря 2014 в 10:43
Карина, Да, обязательно
Катюша Горб # 6 декабря 2014 в 11:26
Татьяна, Нет, не нужно
Дима Кравченко # 6 декабря 2014 в 15:21
а после 9 класа можна поступать.
Катя Войцеховская # 6 декабря 2014 в 19:51
Катюша, чтото мало документов, а копия кода, 6 фотографий нужны?
Катюша Горб # 7 декабря 2014 в 07:07
Катя, Порядок прийому заяв і документів для вступу до ОКУ «Білгород-Дністровське медичне училище»

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ОКУ «Білгород-Дністровське медичне училище» (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії училища. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної

загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією училища, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у ОКУ «Білгород-Дністровське медичне училище».
Катюша Горб # 7 декабря 2014 в 14:33
Светлана, думаю что попробовать стоит)
Людмила Гуманюк # 7 декабря 2014 в 15:10
сколько мест на контракт на сестринское дело
Яндекс.Метрика